Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

Kontrole

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-01-27 20:18:06
Kontrola w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 2019-01-27 19:58:29
Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 2019-01-27 19:51:32
Kontrola przestrzegania przepisów określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach 2019-01-27 19:40:52
Kontrola przestrzegania przepisów określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach 2019-01-27 19:39:00
Kontrola problemowa w zakresie diabetologii 2018-01-22 18:11:13
Kontrola - przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 2018-01-22 18:09:06
Prawidłowości i rzetelności składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 2018-01-22 18:06:09
Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej - stosowanie aparatóe rtg 2018-01-22 18:03:41
Kontrola interwencyjna dotyczy niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym 2018-01-22 17:59:48
Wizytacja - laboratorium medyczne 2018-01-22 17:57:42
Weryfikacja zgodności swiadczeń wykazywanych do rozliczenia w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej oraz zasadność zastosowania określonych procedur medycznych w celu wykazania do rozliczenia grup N24 i N25 w zakresie neonatologii 2018-01-22 17:56:18
Kontrola - zagadnienia ustawy o działalności leczniczej 2018-01-19 00:09:43
Kontrola - organizacja udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie personelu lekarskiego Oddziału Pediatrycznego 2018-01-19 00:06:43
Kontrola sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości w zakresie epidemiologii do protokołu NR NEP.9020.1.6.2017 2018-01-19 00:04:00
Kontrola Banku Krwi i oddziałów zakresie krwiodawstwa 2018-01-19 00:01:40
Kontrola wykonywania procedur p/epidemiologicznych i oceniono stan sanitarno hig. Oddział Poł-Gin, Neonatologiczny 2018-01-18 23:57:59
Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku nałożonego decyzją PPS-NS-HK/600/ z dnia 06.02.2017r 2018-01-18 23:53:09
Wizytacja wnioskodawcy w zakresie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej 2018-01-18 23:49:18
Kontrola Prawna Ochrona Pracy w tym BHP 2018-01-18 23:47:19
Kontrola Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2016-10-13 08:27:14
Kontrola w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 2016-10-13 08:13:41
Kontrola w dziedzinie pielęgniarstwa 2016-10-13 07:57:57
Kontrola tematyczna z zakresu przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz ocena stanu sanitarno- higienicznego 2016-10-12 13:35:01
Kontrola w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 2016-10-12 13:19:01
Kontrola w zakresie ochrony stosunku pracy, czasu pracy, wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, oraz zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy 2016-10-11 15:34:29
Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego 2016-10-11 14:19:17
Kontrola tematyczna z zakresu przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz ocena stanu sanitarno- higienicznego 2016-10-11 12:46:51
Kontrola pomieszczeń Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Urologicznej 2016-10-11 10:37:01
Kontrola oceny gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa 2016-10-11 09:07:59