Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

BADANIA MOLEKULARNO-GENETYCZNE; CYTOPATOLOGICZNE; HISTOPATOLOGICZNE


Świnoujście, 16 czerwca 2016 r.


DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTEPOWANIA
KONKURSOWEGO PN.:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU MIEJSKIM
IM. JANA GARDUŁY W SWINOUJŚCIU sp. z o. o. W ZAKRESIE
WYKONYWANIA BADAŃ MOLEKULARNO-GENETYCZNYCH,
CYTOLOGICZNYCH I HISTOPATOLOGICZNYCH,
A TAKŻE UZUPEŁNIAJĄCYCH IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH


Zgodnie z zapisami ogłoszenia w przedmiotowym konkursie Szpital Miejski im. Jana
Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.


Odwołuje


postępowanie konkursowe w całości


Jednocześnie Szpital informuje, iż do dnia 23 czerwca 2016 r. zostanie ogłoszony ponowny
konkurs.

PREZES ZARZĄDU
Oryginał podpisu w dokumentacji
mgr Dorota Konkolewska

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618 ze zm.) oraz art.146 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

 

 

SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY Z SIEDZIBĄ W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

UL. MIESZKA I 7, 72-600 ŚWINOUJŚCIE

TEL. 91 32 67 402

 

zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów

o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania

badań molekularno-genetycznych, cytologicznych i histopatologicznych, a także uzupełniających immunohistochemicznych na rzecz Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017r.

 

 

Oferty mogą składać podmioty wykonujące działalność leczniczą której rodzaj oraz wykonywany zakres świadczeń zdrowotnych jest zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i obejmuje przedmiot zamówienia.

 

Oferta powinna być zgodna ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzona na formularzu ofertowym. Materiały te można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej bip.szpitalswinoujscie.pl lub w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., tel. 91 32 67 402 w godz. 9.00 - 14.00 od poniedziałku do piątku.

 

Oferty należy składać po rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

 

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2016 r. do godziny 15.00, w sekretariacie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7.

 

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

 

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. bip.szpital-swinoujscie.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 w dniu 28 czerwca 2016 r.

 

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 

Prezes Zarządu

Dorota Konkolewska

(oryginał podpisu w dokumentacji postępowania)

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 odwołanie konkursu histopat 16.06.2016 r..pdf (PDF, 185.90Kb) 2016-06-16 16:07:27 293 razy
2 Szczegółowe warunki konkursu.pdf (PDF, 199.46Kb) 2016-06-07 15:50:36 373 razy
3 zał 3 UMOWA HiISTOPATOLOGIA.pdf (PDF, 261.45Kb) 2016-06-07 15:50:36 373 razy
4 Formularze ofertowe.doc (DOC, 211.00Kb) 2016-06-07 15:50:36 362 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Szawelska 07-06-2016 15:50:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Szawelska 07-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Justyna Szawelska 16-06-2016 16:09:38