Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań dermatoskopowych w ramach Zachodniopomorskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry na lata 2019 - 2021

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. Nr 2018, poz. 2190 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 ze zm.)

 

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

ogłasza konkurs ofert i zaprasza podmioty lecznicze POZ do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań dermatoskopowych w ramach „Zachodniopomorskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry
na lata 2019 - 2021”

I. Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH KONKURSU OFERT" (SWKO), które stanowią integralną część do niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można zapoznać się w siedzibie Szpitala w sekretariacie, lub pobrać ze strony internetowej bip.szpital.swinoujscie.pl

II. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.03.2020 r. do dnia 31.10.2021 r.

  1. Oferta i sposób przygotowania ofert.

Oferent składa w jednej kopercie ofertę zgodnie z wymogiem określonym w SWKO. Pod rygorem odrzucenia oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie, z czytelną pieczątką oferenta i adnotacją Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań dermatoskopowych w ramach „Zachodniopomorskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry na lata 2019 - 2021”.

Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szpitala - pok. 2.010 (sekretariat Prezesa Zarządu Szpitala) do dnia 10.02.2020 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.02.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Szpitala

VII. Szpitalowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 20.02.2020 r. poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu oraz umieszczeniu na stronie internetowej Szpitala.

  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  2. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.

  3. Szpital ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu składania ofert.

  4. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi, projektem umowy zapoznać się można w sekretariacie - tel. (91) 32 67 345 w godzinach od 8:00 - 15:00 oraz na stronie internetowej szpitala - bip.szpital.swinoujscie.pl. Obowiązujące formularze oferty otrzymać można w sekretariacie Szpitala lub na stronie internetowej szpitala.

 

Prezes Zarządu

Oryginał podpisu w dokumentach postępowania

dr Elżbieta Kasprzak

RPZP.06.08.00 – 32 – K001/19, pn. Zachodniopomorski program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry na lata 2019 – 2021

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf (PDF, 30KB) 2020-02-18 19:46:31 4 razy
2 Uniewaz ZP_22_1_2019.pdf (, 1280411) 2020-02-13 16:17:34 3 razy
3 Załączniki do zaproszenia - 28.01.2020.zip (ZIP, 2.MB) 2020-01-28 20:42:15 53 razy
4 Załączniki do zaproszenia.zip (, 2063143) 2020-01-27 20:06:09 13 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kotwicki 27-01-2020 20:06:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kotwicki 27-01-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kotwicki 18-02-2020 19:46:31