Konkursy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu pn. ?CANDIS modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi? 2019-01-14 12:48:55
Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu 2019-01-14 12:47:23
Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu zdrowotnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 2019-01-14 12:46:13
Konkurs na świadczenie zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków 2019-01-14 12:44:34
Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno ? terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów 2019-01-14 12:42:38
Świadczenia lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych w czasie normalnej ordynacji oddziału. - dokument stracił ważność 2018-12-10 17:27:22
Ogłoszenie o naborze na Stanowisko Księgowego 2018-10-12 21:11:52
Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach szpitalnych w szczególności w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2018-09-18 13:41:05
Świadczenia lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2018-09-04 14:42:07
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Techniczno - Gospodarczego w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2018-09-01 09:10:31
Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. - dokument stracił ważność 2018-08-16 10:12:13
Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. - dokument stracił ważność 2018-08-16 10:10:45
Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Położniczo ? Ginekologicznej - dokument stracił ważność 2018-07-06 13:59:13
Świadczenia lekarskie w formie konsultacji ortopedycznych w oddziałach Szpitala - dokument stracił ważność 2018-07-06 13:57:40
Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowni radiologicznej - dokument stracił ważność 2018-07-06 13:55:52
Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotne - dokument stracił ważność 2018-07-06 13:54:40
Świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym poza normalną ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2018-07-06 13:53:18
Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych poza normalną ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2018-07-06 13:51:49
Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego według potrzeb ustalonych przez Szpital - dokument stracił ważność 2018-06-25 10:59:25
Świadczenie usług psychologicznych w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w czasie normalnej ordynacji oddziału wg potrzeb ustalonych przez Szpital - dokument stracił ważność 2018-06-25 10:57:55
Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii poza normalną ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2018-06-18 18:16:29
Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych poza normalną ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2018-06-18 18:14:17
Świadczenia usług psychologicznych w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w czasie normalnej ordynacji oddziału - dokument stracił ważność 2018-06-18 18:10:29
Kompleksowe świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych Szpitala, w szczególności w Poradni chirurgicznej i poradni pulmonologicznej) - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:42:01
Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych poza normalną ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:40:16
Świadczenia udzielane przez lekarza w Pulmonologicznej - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:38:55
Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:37:39
Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii poza normalną ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:36:11
Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Położniczo ? Ginekologicznej. - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:34:55
Świadczenie usług psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:33:33
Świadczenia usług psychologicznych w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w czasie normalnej ordynacji oddziału - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:32:22
Świadczenia psychologa w formie konsultacji i porad w zakresie neuropsychologii dla pacjentów Szpitala, według potrzeb ustalonych przez Szpital, na zlecenie lekarzy Oddziałów Szpitala - dokument stracił ważność 2018-05-21 15:30:48
Konkurs na udzielanie świadczeń przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym - dokument stracił ważność 2018-04-20 15:46:55
Konkurs na świadczenia udzielana przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Chirurgicznym - dokument stracił ważność 2018-04-20 15:45:41
Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie zagrożeń behawioralnych, za które odpłatność jest w całości pokrywana przez pacjenta, a wykonywanych w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala - dokument stracił ważność 2018-04-19 10:23:03
Konkurs na świadczenie psychologa w formie konsultacji i porad w ramach pomocy psychologicznej dla pacjentów Szpitala, według potrzeb ustalonych przez Szpital, na zlecenie lekarzy Oddziałów Szpitala. - dokument stracił ważność 2018-04-19 10:21:30
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zatrudni lekarza specjalistę 2018-04-03 20:41:48
Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej. 2018-03-23 12:18:29
Świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym w czasie normalnej ordynacji oddziału i poza normalną ordynacją oddziału oraz wykonywanie funkcji lekarza kierującego oddziałem 2018-03-23 12:17:09
Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii polegającej na opisywaniu badań obrazowych wykonanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Wykonawcy oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonanych opisów badań. - dokument stracił ważność 2018-03-16 12:20:47
rozstrzygnięcie konkursu - leczenie szpitalne - świadcz. pielęgniarskie na Bloku Operacyjnym, dyżury na gotowość 2017-12-29 16:17:37