Konkursy

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne, świadczenia udzielane przez położną w Oddziale położniczo - ginekologicznym 2018-02-14 10:08:44
ogłoszenie konkursu ofert - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, świadczenia pielęgniarskie w POZ 2018-02-14 10:04:41
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia pielęgniarskie w poradniach specjalistycznych Szpitala 2018-02-14 09:58:51
ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne, świadczenia pielęgniarskie w oddziałach szpitalnych 2018-02-14 09:47:48
ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez ratownika w Izbie Przyjęć 2018-02-14 09:41:39
ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne - świadczenia lekarskie w zakresie gastroenterologii, wykonywanie zabiegów polipektomii endoskopowej w Oddziale chiriurgii ogólnej 2018-02-12 13:01:56
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii w Pracowni RTG 2018-02-12 12:13:21
rozstrzygnięcie konkursu ofert - wykonywanie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym 2018-02-09 23:11:42
rozstrzygnięcie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków ... 2018-02-09 23:08:10
rozstrzygnięcie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu zdrowotnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 2018-02-09 23:04:45
rozstrzygnięcie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu ... 2018-02-09 23:01:37
rozstrzygnięcie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią ... 2018-02-09 22:58:20
informacja o wniesieniu odwołania dot. rozstrzygnięcia konkursu na wykonywanie badań cytologicznych i histopatologicznych ... oraz o rozstrzygnięciu tego odwołania 2018-02-09 10:20:10
przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu 2018-01-31 20:04:29
przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią 2018-01-31 20:01:35
przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - świadczenia zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków 2018-01-31 19:58:15
przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - świadczenia zdrowotne w ramach programu zdrowotnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego 2018-01-31 19:55:01
rozstrzygnięcie konkursu ofert - wykonywanie badań cytologicznych i histopatologicznych, a także uzupełniających immunohistochemicznych 2018-01-31 19:50:58
rozstrzygnięcie konkursu ofert - wykonywanie sekcji zwłok i badań histopatologicznych 2018-01-31 19:47:52
unieważnienie konkursu ofert - leczenie szpitalne, świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć 2018-01-31 19:44:28
rozstrzygnięcie konkursu - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia lekarskie w zakresie medycyny pracy w Poradni - Medycyna Pracy 2018-01-31 19:42:00
informacja dot. protestu złożonego w trakcie konkursu ofert na wykonywanie badań cytologicznych i histopatologicznych, a także uzupełniających immunohistochemicznych oraz sposobu jego rozstrzygnięcia 2018-01-30 18:50:27
odpowiedź na pytanie dot. konkursu na wykonywanie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym 2018-01-29 15:18:58
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu ... 2018-01-23 08:49:49
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu ochrony zdrowia psychicznego 2018-01-23 08:45:48
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków ... 2018-01-23 08:42:06
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią ... 2018-01-22 19:19:22
ogłoszenie konkursu ofert - wykonywanie badań cytologicznych i histopatologicznych oraz uzupełniających immunohistochemicznych 2018-01-22 18:20:43
ogłoszenie konkursu ofert - wykonywanie badań diagnostycznych rezonansem magnetycznym 2018-01-22 18:17:18
ogłoszenie konkursu ofert - wykonywanie sekcji zwłok oraz badań histopatologicznych 2018-01-22 17:59:05
ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne, świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć 2018-01-22 17:56:08
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia lekarskie w zakresie medycyny pracy udzielane w Poradni - Medycyna Pracy w czasie normalnej ordynacji Poradni 2018-01-22 17:52:01
unieważnienie konkursu ofert - badania cytologiczne, histopatologiczne oraz uzupełn. immunohistochemiczne 2018-01-15 14:12:17
przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert - badania cytologiczne i histopatologiczne, a także uzupełn. badania immunohistochemiczne 2018-01-10 17:46:29
rozstrzygnięcie konkursu - świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej 2018-01-03 16:36:41
rozstrzygnięcie konkursu - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia lekarskie - badania endoskopowe w Pracowni Endoskopowej za odpłatnością 2018-01-03 16:34:30
unieważnienie konkursu - wykonywanie sekcji zwłok i badań histopatologicznych 2018-01-03 16:28:40
unieważnienie konkursu - leczenie szpitalne, świadczenia lekarskie udzielane w formie konsultacji okulistycznych 2018-01-03 16:25:50
rozstrzygnięcie konkursu - wykonywanie badań diagnostycznych PET, CT 2017-12-29 16:29:14
unieważnienie konkursu - leczenie szpitalne, świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć 2017-12-29 16:27:03
rozstrzygnięcie konkursu - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia udzielane przez terapeutę uzależnień 2017-12-29 16:24:43
rozstrzygnięcie konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia pielęgniarskie w oddziałach szpitalnych, w szczególn. w Oddziale Chirurgicznym 2017-12-29 16:20:47
rozstrzygnięcie konkursu - leczenie szpitalne - świadcz. pielęgniarskie na Bloku Operacyjnym, dyżury na gotowość 2017-12-29 16:17:37
Ogłoszenie konkursu ofert - wykonywanie badań cytologicznych, histopatolog. i innych 2017-12-22 11:38:47
Ogłoszenie konkursu ofert - wykonywanie sekcji zwłok i badań histopatolog. 2017-12-22 11:35:29
Ogłoszenie konkursu ofert - wykonywanie badań diagnostycznych PET/CT 2017-12-22 11:30:53
Ogłoszenie konkursu ofert - ambul. opieka specjalist. - świadczenia udzielane przez terapeutę uzależnień w poradniach i oddziale dziennym 2017-12-22 11:28:00
Ogłoszenie konkursu ofert - ambul. opieka specjalist. - świadczenia udzielane przez lekarza w zakresie endoskopii w Pracowni Endoskopowej za odpłatnością 2017-12-22 11:23:37
Ogłoszenie konkursu ofert - nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ - świadczenia udzielane przez lekarza w POZ 2017-12-22 11:19:37
Ogłoszenie konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez lekarza - konsultacje okulistyczne w oddziałach Szpitala 2017-12-22 11:15:24
ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez ratownika w Izbie Przyjęć 2017-12-22 11:12:40
Ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach szpitala, w szczegól. w Oddziale Chirurgicznym 2017-12-22 11:07:05
Ogłoszenie konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym, dyżury medyczne w gotowości do udzielania świadczeń 2017-12-22 11:03:29
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - IV 2017-12-12 20:11:48
sprostowanie rozstrzygnięcia konkursu - leczenie szpitalne i aos, świadcz. lekarskie w Oddz. Poł.-Gin.w czasie normal. ordynacji i poza nią oraz w Poradni Poł.-Gin. 2017-12-04 14:53:49
sprostowanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu - ambulator. opieka specjalist. - diagnostyka laborator. - świadczenia udzielane przez diagnostę laborat. w Laboratorium Szpitalnym 2017-12-04 14:51:29
rozstrzygnięcie konkursu - ambulator. opieka specjalist. - diagnostyka laborator. - świadczenia udzielane przez diagnostę laborat. w Laboratorium Szpitalnym 2017-11-28 16:33:49
rozstrzygnięcie konkursu - leczenie szpitalne i aos, świadcz. lekarskie w Oddz. Poł.-Gin.w czasie normal. ordynacji i poza nią oraz w Poradni Poł.-Gin. 2017-11-28 16:30:16
rozstrzygnięcie konkursu - ambul. opieka specjalist., świadcz. lekarskie w zakresie gastroent. i endoskopii 2017-11-28 09:07:25
rozstrzygnięcie konkursu - ambulat. opieka specjalist., świadcz. pielęgn. w Poradni Gastroenter. i Pracowni Endoskop. 2017-11-28 09:03:49
rozstrzygnięcie konkursu-leczenie szpitalne, konsultacje udzielane przez psychologa w oddziałach szpitalnych 2017-11-28 08:59:19
rozstrzygnięcie konkursu-leczenie szpital.- świadczenia pielęgn. w oddziałach szpitalnych, w szczególn. w Oddziale Chorób Wewn. 2017-11-28 08:56:03
rozstrzygn. konkursu-leczenie szpitalne-świadcz. pielęgn. na Bloku Operacyjnym, także dyżury na gotowość 2017-11-28 08:52:50
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - III 2017-11-26 20:09:30
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalist., świadczenia udzielane przez lekarza w zakresie gastroenter. i endoskopii w Poradni Gastroenter. i w Pracowni Endoskopowej, w tym endoskopie za odpłatnością 2017-11-22 10:54:33
Ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez psychologa w oddziałach szpitalnych 2017-11-22 10:46:23
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne i ambul. opieka specjal., świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Poł. - Gin. w czasie normalnej ordynacji i poza nią oraz w Poradni Poł. - Gin. 2017-11-22 10:35:16
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalist., świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w poradniach specjalistycznych Szpitala, w szczegól. w Poradni Gastroenter. oraz w Pracowni Endoskopowej 2017-11-22 10:27:21
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalistyczna - świadczenia udzielane przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Szpitalnym 2017-11-22 10:22:44
Ogłoszenie konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym, także dyżury medyczne w gotowości do udzielania świadczeń 2017-11-22 10:20:31
Ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach szpitala, w szczegól. w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2017-11-22 10:16:49
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - II 2017-11-15 22:30:46
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. 2017-11-06 16:03:52
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert - ambul. opieka specjalist. - diagnostyka laborator. - świadczenia udzielane przez diagnostę labor. w Laboratorium Szpitalnym 2017-10-30 16:17:38
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu - świadczenie lekarskie w Oddz. Położn. - Ginekolog., wykonywanie operacji ginekolog. i onkolog. oraz dyżury poza normalną ordynacją Oddziału 2017-10-30 16:12:30
Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu - ambulator. opieka specjalist. - diagnostyka laborat., świadczenia udzielane przez diagnostę laborator. w Laboratorium Szpitalnym 2017-10-27 17:24:36
Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu - świadczenia lekarskie w Oddz. Położn. - Ginekolog., operacje ginekolog. i onkolog., dyżury poza normalną ordynacją 2017-10-27 17:21:01
rozstrzygnięcie konkursu - ambul. opieka specjalist. - świadczenia udzielane przez technika RTG w Pracowni RTG 2017-10-27 17:17:19
rozstrzygn. konkursu - leczenie szpitalne - świadcz. pielęgn. w oddziałach szpitalnych 2017-10-27 17:16:00
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalistyczna - świadczenia udzielane przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Szpitalnym 2017-10-20 09:36:39
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalist. - rentgenodiagnostyka, świadczenia udzielane przez technika rentgenodiagnostyki w Pracowni Rentgenodiagnostyki 2017-10-20 09:32:24
Ogłoszenie konkursu ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach szpitala, w tym w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2017-10-20 09:29:29
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez lekarza w Oddz. Położn. - Ginekolog., wykonywanie operacji ginekolog. i onkolog. oraz świadczenia poza normalną ordynacją Oddz. 2017-10-20 09:26:17
rozstrzygnięcie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia lekarskie w Poradni Chirurgicznej w zakresie chirurgii dziecięcej 2017-10-02 17:55:08
zawiad. o sprostowaniu rozstrzygnięcia konkursu - leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia lekarskie w Oddziale Położn. - Ginekolog. w czasie normalnej ordynacji i poza tą ordynacją oraz w Poradni , połączone z funkcją lekarza kierującego Oddziałem 2017-10-02 17:49:36
zawiad. o sprostowaniu rozstrzygnięcia konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia lekarskie w Oddziale Pediatrycznym, Neonatologicznym i Położn. - Ginekolog. poza normalną ordynacją oddziałów 2017-10-02 17:44:02
zawiad. o sprostowaniu rozstrzygnięcia konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia lekarskie - badania endoskopowe w Oddziale Chirurgii Ogólnej 2017-10-02 17:40:23
zawiad. o sprostowaniu unieważnienia konkursu - nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ - świadczenia udzielane przez lekarza 2017-10-02 17:37:31
zawiad. o sprostowaniu unieważnienia konkursu - leczenie szpitalne - konsultacje psychiatryczne w oddziałach szpitalnych 2017-10-02 17:35:07
rozstrzygn. konkursu - leczenie szpitalne i aos - świadczenia lekarskie w Oddziale Położn.-Ginekolog. oraz w Poradni, połączone z funkcją lekarza kierującego oddziałem 2017-09-29 17:30:41
rozstrzygnięcie konkursu-ambulat. opieka specjalist.-świadczenia pielęgniarskie w poradniach specjalist. 2017-09-29 17:26:23
rozstrzygn. konkursu-leczenie szpitalne-świadcz. pielęgn. na Bloku Operacyjnym, dyżury na gotowość 2017-09-29 17:23:10
rozstrzygnięcie konkursu-leczenie szpitalne-świadczenia lekarskie-badania endoskopowe w Oddziale Chirurgii Ogólnej 2017-09-29 17:20:36
rozstrzygnięcie konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć 2017-09-29 17:17:25
rozstrzygn. konkursu - leczenie szpitalne - świadcz. pielęgn. w oddziałach szpitalnych 2017-09-29 17:10:46
rozstrzygnięcie konkursu - ambul. opieka specjalist. - świadczenia udzielane przez technika RTG w Pracowni RTG 2017-09-29 17:05:32
rozstrzygnięcie/unieważn. konkursu-leczenie szpitalne, świadczenia lekarskie udzielane w Oddz. Pediatr., Neonatol. i Położn. - Ginekolog. poza normalną ordynacją 2017-09-29 17:02:55
zmiana terminu rozstrzygn. konkursu - ambul. opieka specjalist. - świadczenia lekarskie w Poradnii Chirurg. 2017-09-29 16:59:59
unieważnienie konkursu - ambulator. opieka specjalist. - diagnostyka laborator. 2017-09-29 16:56:57
unieważnienie konkursu - leczenie szpitalne - konsultacje psychiatr. w oddziałach szpitalnych 2017-09-29 16:55:00
unieważnienie konkursu - świadczenia pielęgn. w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ 2017-09-29 16:52:40
unieważnienie konkursu - świadczenia lekarskie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ 2017-09-29 16:51:01
ogłoszenie konkursu ofert - ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia udzielane przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Szpitalnym 2017-09-26 09:46:52
Ogłoszenie konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym - dyżury medyczne w gotowości do udzielania świadczeń 2017-09-23 14:16:08
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach Szpitala (Oddział Chorób Wewnętrznych oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ) 2017-09-23 14:11:53
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalist., świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w poradniach specjalistycznych Szpitala oraz w Pracowni Endoskopowej 2017-09-23 14:04:18
Ogłoszenie o konkursie ofert - nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę 2017-09-23 13:59:18
Ogłoszenie konkursu - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć 2017-09-23 13:56:20
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne i ambul. opieka specjalist. - świadczenia udzielane przez lekarza w Oddz. Położn. - Ginekolog. w czasie normalnej ordynacji Oddziału i poza nią oraz w Poradni, połączone z wykonywaniem funkcji lekarza kierującego Oddziałem 2017-09-23 13:51:49
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalist. - świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Chirurgicznej w zakresie chirurgii dziecięcej 2017-09-23 13:46:23
Ogłoszenie o konkursie ofert - ambul. opieka specjalist. - rentgenodiagnostyka, świadczenia udzielane przez technika rentgenodiagnostyki w Pracowni Rentgenodiagnostyki 2017-09-23 13:39:05
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne - świadczenia udzielane przez lekarza w zakresie gastroenterologii - badania endoskopowe w Oddz. Chirurgii Ogólnej 2017-09-23 13:21:51
Ogłoszenie o konkursie ofert - nocna i świąt. opieka zdrowotna w POZ - świadczenia udzielane przez lekarza 2017-09-23 13:11:56
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne, świadczenia udzielane przez lekarza, konsultacje psychiatryczne w oddziałach szpitalnych 2017-09-23 13:08:34
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne, świadczenia udzielane przez lekarza w Oddz. Pediatr. i Neonat. oraz Położ. - Ginekolog. poza normalną ordynacją oddziałów 2017-09-23 12:53:16
Rozstrzygnięcie konkursu-Leczenie szpitalne, świadczenia lekarskie udzielane w Oddziale Pediatrycznym i Neonatologicznym poza normalną ordynacją oddziałów - dokument stracił ważność 2017-08-31 10:34:35
Rozstrzygnięcie konkursu-Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej - dokument stracił ważność 2017-08-31 10:29:18
Rozstrzygnięcie konkursu-Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej - dokument stracił ważność 2017-08-31 10:28:06
Ogłoszenie o konkursie ofert - leczenie szpitalne, świadczenia udzielane przez lekarza w Oddz. Pediatr. i Neonat. poza normalną ordynacją oddziałów - dokument stracił ważność 2017-08-28 15:50:10
Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu - świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ - dokument stracił ważność 2017-08-28 13:18:27
Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu - świadczenia lekarskie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ - dokument stracił ważność 2017-08-28 13:16:16
Ogłoszenie o konkursie ofert -ŚWIADCZENIA LEKARSKIE-nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ - dokument stracił ważność 2017-08-22 12:21:36
Ogłoszenie o konkursie ofert -ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE-nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ - dokument stracił ważność 2017-08-22 12:11:20
Rozstrzygnięcie konkursu-Leczenie Szpitalne- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE-Leczenie Szpitalne-( Oddziały Szpitala) 2017-08-07 11:21:38
Ogłoszenie o konkursie ofert -ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE-Leczenie Szpitalne ( Oddziały Szpitala) 2017-08-02 07:56:49
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE, ŚWIADCZENIA TECHINIKA RTG- Leczenie Szpiatlne, RTG- (Oddz.Chorób Wew., Pracownia RTG) 2017-07-28 14:03:35
Rozstrzygnięcie konkursu ofert-ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE-Leczenie Szpitalne-( Oddziały Szpitala) 2017-07-28 14:00:49
Rozstrzygnięcie konkursu ofert - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE-Leczenie Szpitalne,AOS ( Por.Poł.-Gin., konsultacje ortoped.) 2017-07-28 13:55:12
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ŚWIADCZENIA LEKARSKIE POZ 2017-07-26 15:02:02
Ogłoszenie o konkursie ofert - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE, ŚWIADCZENIA TECHINIKA RTG- Leczenie Szpiatlne, RTG- (Oddz.Chorób Wew., Pracownia RTG) 2017-07-25 14:32:37
Ogłoszenie o konkursie ofert -ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE-Leczenie Szpitalne-( Oddziały Szpitala) 2017-07-25 14:25:11
Ogłoszenie konkursu ofert - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE-Leczenie Szpitalne,AOS ( Por.Poł.-Gin., konsultacje ortoped.) 2017-07-25 13:55:26
Ogłoszenie o konkursie ofert - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE POZ 2017-07-21 11:34:02
OGŁOSZENIE O NABORZE NA PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU OBRONNOŚĆI I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. 2017-07-20 15:42:11
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DS. PRAWNYCH BIURA ZARZĄDU W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. 2017-07-20 15:39:56
Rozstrzygnięcie konkursu-Leczenie Szpitalne,AOS- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( BLOK OPER., PORADNIE) 2017-07-14 11:35:25
Ogłoszenie o konkursie ofert -Leczenie Szpitalne,AOS- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( BLOK OPER.,PORADNIE) 2017-07-12 16:01:12
Rozstrzygnięcie konkursu ofert ŚWIADCZENIA LEKARSKIE POZ 2017-07-07 13:00:01
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE POZ 2017-07-05 20:23:48
Rozstrzygnięcie konkursu -AOS-ŚWIADCZENIA LEKARSKIE W ZAKRESIE PSYCHIATRII 2017-06-27 13:07:53
Rozstrzygnięcie konkursu-Leczenie Szpitalne-ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( ODDZ. CHIR., BLOK OPER.) - dokument stracił ważność 2017-06-09 10:39:18
Ogłoszenie o konkursie ofert -Leczenie Szpitalne- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( ODDZ. CHIR., BLOK OPER.) - dokument stracił ważność 2017-06-07 09:47:46
Sprostowanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu-ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE (AOS-PORADNIE SPEC.) - dokument stracił ważność 2017-06-07 09:21:29
Sprostowanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( LECZENIE SZPITALNE, ODDZIAŁ CHIRURGICZNY) - dokument stracił ważność 2017-06-07 09:12:04
Rozstrzygnięcie konkursu-Leczenie Szpitalne ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO W IZBIE PRZYJĘĆ - dokument stracił ważność 2017-06-06 15:18:30
Rozstrzygnięcie konkursu- ŚWIADCZENIA LEKARSKIE POZ - dokument stracił ważność 2017-06-02 19:01:11
Ogłoszenie konkursu - świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:53:32
Rozstrzygnięcie konkursu -ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( LECZENIE SZPITALNE, ODDZIAŁ CHIRURGICZNY) - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:50:20
Rozstrzygnięcie konkursu -ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( LECZENIE SZPITALNE, ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY) - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:46:45
Rozstrzygnięcie konkursu - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( AOS-PORADNIE PULMONOLOG.,CHIR.,DERMATOLOG.,GASTRO.) - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:44:45
Rozstrzygnięcie konkursu - ŚWIADCZENIE PIELĘGNIARSKIE-POŁOŻNA (LECZENIA SZPITALNE- ODDZ.POŁ-GIN.) - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:42:22
Roztrzygnięcie konkursu - ŚWIADCZENIE PIELĘGNIARSKIE (LECZENIA SZPITALNE - ODDZIAŁ CHORÓB WEW.) - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:39:51
Zawiadomienie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia- AOS ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE PSYCHIATRII - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:37:55
Rozstrzygnięcie konkursu- ŚWIADCZENIA LEKARSKIE POZ, PULMONOLOGIA,POŁ.-GIN.,OKULISTYKA, ORTOPEDIA - dokument stracił ważność 2017-05-31 16:27:29
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( LECZENIE SZPITALNE, ODDZIAŁ CHIRURGICZNY) - dokument stracił ważność 2017-05-26 09:57:25
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE (AOS-PORADNIE PULMONOLOG.,CHIR.,DERMATOLOG.,GASTR.) - dokument stracił ważność 2017-05-24 11:39:57
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE( LECZENIE SZPITALNE-ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY) - dokument stracił ważność 2017-05-24 11:36:14
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE-POŁOŻNA (LECZENIE SZPITALNE-ODDZ.POŁ-GIN.) - dokument stracił ważność 2017-05-24 11:34:22
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE (LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁ CHORÓB WEW.) - dokument stracił ważność 2017-05-24 11:18:11
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - POZ, AOS ŚWIADCZENIA LEKARSKIE (PULMONOLOGIA,POŁ.-GIN.,OKULISTYKA,ORTOPEDIA) - dokument stracił ważność 2017-05-24 11:06:20
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT- AOS, ŚWIADCZENIA LEKARSKIE W ZAKRESIE PSYCHIATRII - dokument stracił ważność 2017-05-24 10:51:14
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DS. PRAWNYCH BIURA ZARZĄDU 2017-04-25 22:18:40
OGŁOSZENIE O NABORZE NA PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU OBRONNOŚĆI I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 2017-04-21 01:06:15
SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE 2017-04-10 15:13:41
SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE - ODWOŁANY 2017-04-03 14:58:23
ŚWIADCZENIA LEKARSKIE - NiŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE 2017-03-09 08:14:07
ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 2017-03-03 11:10:17
ŚWIADCZENIA LEKARSKIE - ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, OAiIT, ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY I NEONATOLOGICZNY 2017-02-27 13:54:02
NIŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE 2017-02-06 09:23:02
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TECHNIKA FARMACJI W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. 2017-02-02 22:30:06
NIŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, RENTGENODIAGNOSTYKA, LECZENIE SZPITALNE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2017-01-31 07:46:12
LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE 2017-01-31 07:40:26
PROGRAMY BEHAWIORALNE ZA ODPŁATNOŚCIĄ 2017-01-26 12:31:19
PROGRAMY ZDROWOTNE 2017-01-20 10:18:12
NIŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE 2017-01-12 10:46:56
LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE 2017-01-12 10:44:23
AOS I LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ 2016-12-23 09:46:50
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika działu techniczno - gospodarczego 2016-12-15 15:22:23
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TECHNIKA FARMACJI 12.2016 2016-12-15 15:17:31
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I NiŚ POZ - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE 2016-12-13 09:25:43
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE 2016-12-13 09:21:34
LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE 2016-12-13 09:18:50
WYKONYWANIE BADAŃ URODYNAMICZNYCH 2016-12-13 09:15:38
WYKONYWANIE BADAŃ SCYNTYGRAFICZNYCH 2016-12-05 09:02:13
WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PET/CT 2016-12-05 08:57:13
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNO ? GOSPODARCZEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - dokument stracił ważność 2016-11-30 19:31:41
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - dokument stracił ważność 2016-11-30 19:29:40
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE I DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA 2016-10-31 10:03:00
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE I RENTGENODIAGNOSTYKA 2016-09-21 14:58:50
LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 2016-08-04 09:58:19
TELERADIOLOGIA 2016-07-21 22:24:56
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - PROGRAMY ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA 2016-07-07 07:58:32
LECZENIE SZPITALNE, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I RENTGENODIAGNOSTYKA 2016-07-07 07:45:53
NABÓR NA STANOWISKO LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE PEDIATRII I NEONATOLOGII - dokument stracił ważność 2016-07-06 00:26:02
NABÓR NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - dokument stracił ważność 2016-07-06 00:22:37
BADANIA CYTOLOGICZNE; HISTOPATOLOGICZNE I UZUPEŁNIAJĄCE IMMUNOHISTOCHEMICZNE 2016-06-21 13:10:32
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 2016-06-16 07:46:16
BADANIA MOLEKULARNO-GENETYCZNE; CYTOPATOLOGICZNE; HISTOPATOLOGICZNE 2016-06-07 15:49:47
DIAGNOSTA LABORATORYJNY 2016-05-24 08:05:56
Konkurs na stnaowisko Kierownika Działu Tech.-Admin. - dokument stracił ważność 2016-05-09 15:47:38
Konkurs na stanowisko informatyka - dokument stracił ważność 2016-05-09 15:46:23
LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 2016-04-28 12:23:06
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I RENTGENODIAGNOSTYKA 2016-04-26 08:27:28
PREZES ZARZĄDU SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. 2016-02-26 10:26:27
BADANIA MOLEKULARNO-GENETYCZNE; CYTOPATOLOGICZNE; HISTOPATOLOGICZNE 2016-01-11 12:03:53
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ 2015-12-15 15:07:57
OBSŁUGA PRAWNA 2015-12-14 14:00:29
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2015-10-09 14:42:55
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA 2015-07-23 10:46:25
LECZNICTWO SZPITALNE 2015-07-02 08:38:02