Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Mapa serwisu

Szpital w Świnoujściu

|--- Dane teleadresowe

|--- Dokumenty spółki

      |--- AKT ZAŁOŻYCIELSKI

      |--- REGULAMIN ORGANIZACYJNY

|--- Kontrole

Informacje

|--- Konkursy / Oferty pracy

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - IV

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - III

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O. - II

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU OBRONNOŚĆI I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DS. PRAWNYCH BIURA ZARZĄDU W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA DS. PRAWNYCH BIURA ZARZĄDU

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU OBRONNOŚĆI I REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

      |--- SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE

      |--- SPECJALISTYCZNE BADANIA LABORATORYJNE - ODWOŁANY

      |--- ŚWIADCZENIA LEKARSKIE - NiŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE

      |--- ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

      |--- ŚWIADCZENIA LEKARSKIE - ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, OAiIT, ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY I NEONATOLOGICZNY

      |--- NIŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TECHNIKA FARMACJI W SZPITALU MIEJSKIM IM.JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

      |--- NIŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, RENTGENODIAGNOSTYKA, LECZENIE SZPITALNE, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

      |--- LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE

      |--- PROGRAMY BEHAWIORALNE ZA ODPŁATNOŚCIĄ

      |--- PROGRAMY ZDROWOTNE

            |--- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

            |--- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

      |--- NIŚ POZ, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE

      |--- LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE

      |--- AOS I LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU CHIRURGII OGÓLNEJ

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO TECHNIKA FARMACJI 12.2016

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I NiŚ POZ - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA LEKARSKIE

      |--- LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARSKIE

      |--- WYKONYWANIE BADAŃ URODYNAMICZNYCH

      |--- WYKONYWANIE BADAŃ SCYNTYGRAFICZNYCH

      |--- WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PET/CT

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE I DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, LECZENIE SZPITALNE I RENTGENODIAGNOSTYKA

      |--- LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

      |--- TELERADIOLOGIA

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - PROGRAMY ZDROWOTNE DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA

      |--- LECZENIE SZPITALNE, AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I RENTGENODIAGNOSTYKA

      |--- BADANIA CYTOLOGICZNE; HISTOPATOLOGICZNE I UZUPEŁNIAJĄCE IMMUNOHISTOCHEMICZNE

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

      |--- BADANIA MOLEKULARNO-GENETYCZNE; CYTOPATOLOGICZNE; HISTOPATOLOGICZNE

      |--- DIAGNOSTA LABORATORYJNY

      |--- LECZENIE SZPITALNE I AMBULATORYJNA PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA I RENTGENODIAGNOSTYKA

      |--- PREZES ZARZĄDU SZPITALA MIEJSKIEGO IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.

      |--- BADANIA MOLEKULARNO-GENETYCZNE; CYTOPATOLOGICZNE; HISTOPATOLOGICZNE

      |--- OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I UZALEŻNIEŃ

      |--- OBSŁUGA PRAWNA

      |--- BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

      |--- AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

      |--- LECZNICTWO SZPITALNE

|--- Dialog techniczny

      |--- Regulamin przeprowadzenia Dialogu Technicznego

|--- Rejestr Umów

      |--- Rejestr Umów 2022

      |--- Rejestr Umów 2021

      |--- Rejestr Umów 2020

      |--- Rejestr Umów 2019

      |--- Rejestr Umów 2018

      |--- Rejestr Umów 2017

      |--- Rejestr Umów 2017

|--- Zamówienie publiczne

|--- Zaproszenia do złożenia oferty

      |--- NAJEM POMIESZCZENIA

      |--- DZIERŻAWA POWIERZCHNI PARKINGOWEJ

|--- Dzierżawa

|--- Sprzedaż

|--- Deklaracja dostępności