Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Kontrole

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego 2019-01-27 20:18:06
dokument Kontrola w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego 2019-01-27 19:58:29
dokument Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązków nałożonych decyzją Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 2019-01-27 19:51:32
dokument Kontrola przestrzegania przepisów określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach 2019-01-27 19:40:52
dokument Kontrola przestrzegania przepisów określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach 2019-01-27 19:39:00
dokument Kontrola problemowa w zakresie diabetologii 2018-01-22 18:11:13
dokument Kontrola - przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 2018-01-22 18:09:06
dokument Prawidłowości i rzetelności składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe 2018-01-22 18:06:09
dokument Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów określające wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące ochrony radiologicznej - stosowanie aparatóe rtg 2018-01-22 18:03:41
dokument Kontrola interwencyjna dotyczy niewłaściwych warunków higieniczno-sanitarnych na Oddziale Chirurgicznym 2018-01-22 17:59:48
dokument Wizytacja - laboratorium medyczne 2018-01-22 17:57:42
dokument Weryfikacja zgodności swiadczeń wykazywanych do rozliczenia w raportach statystycznych z wpisami w dokumentacji medycznej oraz zasadność zastosowania określonych procedur medycznych w celu wykazania do rozliczenia grup N24 i N25 w zakresie neonatologii 2018-01-22 17:56:18
dokument Kontrola - zagadnienia ustawy o działalności leczniczej 2018-01-19 00:09:43
dokument Kontrola - organizacja udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie personelu lekarskiego Oddziału Pediatrycznego 2018-01-19 00:06:43
dokument Kontrola sprawdzająca usunięcie nieprawidłowości w zakresie epidemiologii do protokołu NR NEP.9020.1.6.2017 2018-01-19 00:04:00
dokument Kontrola Banku Krwi i oddziałów zakresie krwiodawstwa 2018-01-19 00:01:40
dokument Kontrola wykonywania procedur p/epidemiologicznych i oceniono stan sanitarno hig. Oddział Poł-Gin, Neonatologiczny 2018-01-18 23:57:59
dokument Kontrola sprawdzająca wykonanie obowiązku nałożonego decyzją PPS-NS-HK/600/ z dnia 06.02.2017r 2018-01-18 23:53:09
dokument Wizytacja wnioskodawcy w zakresie świadczeń położnej podstawowej opieki zdrowotnej 2018-01-18 23:49:18
dokument Kontrola Prawna Ochrona Pracy w tym BHP 2018-01-18 23:47:19
dokument Kontrola Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 2016-10-13 08:27:14
dokument Kontrola w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego 2016-10-13 08:13:41
dokument Kontrola w dziedzinie pielęgniarstwa 2016-10-13 07:57:57
dokument Kontrola tematyczna z zakresu przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz ocena stanu sanitarno- higienicznego 2016-10-12 13:35:01
dokument Kontrola w dziedzinie DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ 2016-10-12 13:19:01
dokument Kontrola w zakresie ochrony stosunku pracy, czasu pracy, wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, oraz zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy 2016-10-11 15:34:29
dokument Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego 2016-10-11 14:19:17
dokument Kontrola tematyczna z zakresu przestrzegania procedur przeciwepidemicznych oraz ocena stanu sanitarno- higienicznego 2016-10-11 12:46:51
dokument Kontrola pomieszczeń Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Urologicznej 2016-10-11 10:37:01
dokument Kontrola oceny gospodarki składnikami krwi i krwiolecznictwa 2016-10-11 09:07:59