Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Konkursy / Oferty pracy

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych w czasie normalnej ordynacji oddziału i poza normalną ordynacją oddziału 2019-12-02 20:15:07
dokument Świadczenia udzielane przez położną w Oddziale Neonatologicznym Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Chirurgii Ogólnej 2022-06-06 11:52:28
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej w czasie podstawowej ordynacji Oddziału oraz poza podstawową ordynacją Oddziału w tym w Izbie Przyjęć z zakresu Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.. Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chirurgii Ogólnej w czasie podstawowej ordynacji Oddziału z funkcją Lekarza Koordynującego w Szpitalu Miejskim im Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.. Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim im Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. Świadczenia udzielane przez lekarza w Pracowni Mammotomii w Szpitalu Miejskim im Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. 2022-05-18 11:06:06
dokument Świadczenia psychologa i koordynatora projektu w ramach realizacji budżetu obywatelskiego "Harmonia w pracy, harmonia we mnie. Stop wypaleniu zawodowemu." - dokument stracił ważność 2022-05-11 10:01:49
dokument oferta zatrudnienia technika analityki medycznej - umowa o pracę i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2022-05-06 11:25:19
dokument oferta zatrudnienia diagnosty laboratoryjnego - umowa o pracę i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2022-05-06 11:21:28
dokument Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych 2022-04-29 13:57:34
dokument Świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii w Pracowni RTG oraz Tomografii Komputerowe - dokument stracił ważność 2022-04-13 10:57:00
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2022-04-04 13:22:21
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza / lekarza rezydenta w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu - dokument stracił ważność 2022-03-16 09:50:16
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Poradni Medycyny Pracy - dokument stracił ważność 2022-03-07 09:17:15
dokument Usługi opiekuna medycznego wykonywane w związku z udzielaniem świadczeń szpitalnych - dokument stracił ważność 2022-03-07 08:55:11
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Alergologii dla dzieci w ramach NFZ Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Alergologii dla dzieci pokrywane w całości przez pacjenta - dokument stracił ważność 2022-03-02 15:15:47
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko technika farmaceutycznego - dokument stracił ważność 2022-03-02 11:27:09
dokument oferta zatrudnienia diagnosty laboratoryjnego - umowa o pracę i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2022-03-02 11:18:56
dokument oferta zatrudnienia technika analityki medycznej - umowa o pracę i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2022-03-02 11:17:55
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2022-03-02 09:23:03
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko księgowego - dokument stracił ważność 2022-03-02 09:22:02
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza z zakresu medycyny pracy dla uczniów i kandydatów szkół ponadgimnazjalnych - dokument stracił ważność 2022-03-02 09:17:20
dokument Konsultacje udzielane przez lekarza dermatologa w Oddziałach Szpitala - dokument stracił ważność 2022-03-02 08:54:06
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Poradni Chirurgii Ogólnej. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. - dokument stracił ważność 2022-03-01 11:18:08
dokument Świadczenia udzielane przez dietetyka w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu - dokument stracił ważność 2022-02-17 11:53:34
dokument Świadczenia udzielane przez dietetyka w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu - dokument stracił ważność 2022-02-14 13:55:36
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Neonatologicznym - dokument stracił ważność 2022-02-08 15:21:55
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni kardiologicznej dla dzieci - dokument stracił ważność 2022-02-08 12:44:58
dokument Świadczenia udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego - dokument stracił ważność 2022-02-08 12:29:23
dokument oferta zatrudnienia technika analityki medycznej - umowa o pracę i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2022-02-04 10:45:27
dokument oferta zatrudnienia diagnosty laboratoryjnego - umowa o pracę i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2022-02-04 10:44:03
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2022-02-01 15:16:26
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko księgowego - dokument stracił ważność 2022-02-01 15:15:35
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko technika farmaceutycznego - dokument stracił ważność 2022-01-31 16:07:41
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza / lekarza rezydenta / asystenta lekarza w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznycm w Szpitalu Miejskim im Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2022-01-24 13:54:38
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Miejskim im Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2022-01-18 14:12:59
dokument Świadczenia ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć Szpitala - dokument stracił ważność 2022-01-18 07:50:53
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko starszego księgowego - dokument stracił ważność 2022-01-17 07:53:02
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2022-01-11 14:33:41
dokument Zaproszenie do złożenia ofert: - Świadczenia udzielane przez pedagoga , terapeutę; - Czynności wykonywane przez rejestratorkę w Oddziale zaburzeń nerwicowych; - Świadczenie usług z zakresu rozpowszechniania i upowszechniania informacji o zdrowiu psychicznym - dokument stracił ważność 2022-01-07 14:26:26
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia zdrowotne w ramach programu terapeutycznego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików skierowanego do pacjentów poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:45:13
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia zdrowotne w ramach programu terapeutycznego dla pacjentów doznających przemocy domowej, korzystających ze świadczeń zdrowotnych w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i wsółuzależnienia, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:42:27
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:36:48
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia zdrowotne w ramach programu ?CANDIS? modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi?, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:34:09
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:31:29
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ? świadczenia zdrowotne w ramach programu terapeutycznego dla rodziców/opiekunów dzieci zagrożonych uzależnieniami, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:28:23
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ? świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno - terapeutycznego dla osób w wieku od 10 do 35 roku życia niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:25:49
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ? świadczenia zdrowotne w ramach programu zdrowotnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2022-01-05 19:22:23
dokument oferta zatrudnienia na stanowisko diagnosty laboratoryjnego - umowa o pracę i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2021-12-16 12:27:01
dokument oferta zatrudnienia na stanowisko technika analityki medycznej - umowa o prace i umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2021-12-16 12:25:32
dokument Konkurs ofert w zakresie wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych (z zakresu mikrobiologii oraz analityki) - dokument stracił ważność 2021-12-08 09:23:43
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2021-12-03 14:41:15
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko księgowego - dokument stracił ważność 2021-12-01 09:18:07
dokument Kompleksowe świadczenia lekarskie związane z podaniem szczepionki przeciw COVID-19 w Punkcie Szczepień Szpitala - dokument stracił ważność 2021-11-18 12:04:36
dokument Usługi opiekuna medycznego wykonywane w związku z udzielaniem świadczeń szpitalnych. - dokument stracił ważność 2021-11-16 10:38:56
dokument Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć - dokument stracił ważność 2021-11-05 14:14:30
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę lub położną w Poradnii Gatroenterologicznej oraz w Pracowni Endoskopowej, Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Poradni Pulmonlogicznej, Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Poradni Chirurgii Ogólnej, Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Poradni Chirurgii Dziecięcej. - dokument stracił ważność 2021-11-04 12:27:22
dokument świadczenia udzielane przez położną w Oddziale położniczo - Ginekologicznym oraz pielęgniarkę w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2021-11-02 11:16:08
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym - dokument stracił ważność 2021-11-02 11:02:10
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko specjalisty ds zamówień publicznych - dokument stracił ważność 2021-10-27 15:19:27
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2021-10-25 10:37:25
dokument świadczenia udzielane przez psychoterapeutów udzielanych w Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach programów zdrowotnych (świadczenia niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia) dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2021-10-21 09:38:20
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Oddziałach Szpitala, w szczególności w Bloku Operacyjnym w ramach dyżuru w gotowości do udzielania świadczeń. - dokument stracił ważność 2021-10-20 15:09:18
dokument świadczenia udzielane przez lekarza ortopedę w Poradni Urazowo - Ortopedycznej - dokument stracił ważność 2021-10-20 15:01:53
dokument świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych w czasie oraz poza podstawową ordynacją Oddziału - dokument stracił ważność 2021-10-20 14:55:10
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2021-10-13 08:43:28
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza urologa w Oddziale Chirurgii Ogólnej - dokument stracił ważność 2021-10-06 10:48:32
dokument Oferta zatrudnienia na stanowisko Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2021-10-05 09:02:32
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej - dokument stracił ważność 2021-09-09 14:01:55
dokument Świadczenia lekarskie wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki i USG - dokument stracił ważność 2021-08-20 14:22:28
dokument oferta zatrudnienia na stanowisko technika analityki medycznej - umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2021-08-09 15:29:10
dokument oferta zatrudnienia na stanowisko diagnosty laboratoryjnego - umowa zlecenie - dokument stracił ważność 2021-08-09 15:28:21
dokument oferta pracy na stanowisko technika analityki medycznej - umowa na okres próbny - dokument stracił ważność 2021-08-09 15:27:21
dokument oferta pracy na stanowisko diagnosty laboratoryjnego - umowa na okres próbny - dokument stracił ważność 2021-08-09 15:26:21
dokument Świadczenia lekarskie wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki i USG - dokument stracił ważność 2021-08-09 12:40:28
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Poradni Skórno-Wenerologicznej - dokument stracił ważność 2021-08-09 12:33:19
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w czasie podstawowej ordynacji - dokument stracił ważność 2021-08-06 14:16:26
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Izbie Przyjęć podczas podstawowej ordynacji Izby Przyjęć - dokument stracił ważność 2021-08-06 10:36:15
dokument Świadczenia lekarskie - konsultacje i porady z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w Oddziałach Szpitala - dokument stracił ważność 2021-07-23 09:24:48
dokument Świadczenia udzielane przez psychologa w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu - dokument stracił ważność 2021-07-20 12:07:38
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Poradni Ginekologiczno - Położniczej oraz w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym - dokument stracił ważność 2021-07-16 14:40:59
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Poradni Ginekologiczno - Położniczej - dokument stracił ważność 2021-07-16 13:48:26
dokument Świadczenia lekarskie udzielane przez lekarza w Poradni Urologicznej oraz konsultacje i porady w Oddziałach Szpitala. - dokument stracił ważność 2021-07-14 11:10:47
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnego opisu badań obrazowych wykonywanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonywanych opisów badań (teleradiologia). - postępowanie nr II - dokument stracił ważność 2021-07-01 15:20:49
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zdalnego opisu badań obrazowych wykonywanych przez Szpital i przekazywanych w drodze transmisji danych do Przyjmującego zamówienie oraz zwrotnym przekazaniu tą drogą wykonywanych opisów badań (teleradiologia). - unieważnienie - dokument stracił ważność 2021-06-25 12:34:52
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna udzielana przez psychologa i terapeutę w ramach programu "Bliżej natury - więcej radości" - dokument stracił ważność 2021-06-25 12:03:15
dokument Świadczenia udzielane przez położna w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym - dokument stracił ważność 2021-06-17 09:38:34
dokument Świadczenia lekarskie udzielane w Poradni Skórno - Wenerologicznej - dokument stracił ważność 2021-06-17 09:32:25
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii w Oddziale Chirurgii Ogólnej - dokument stracił ważność 2021-06-17 09:24:20
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dokument stracił ważność 2021-06-15 10:39:55
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym w ramach dyżuru w gotowości do udzielania świadczeń - dokument stracił ważność 2021-06-15 10:26:56
dokument Świadczenia udzielane przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Szpitalnym - dokument stracił ważność 2021-06-15 10:19:28
dokument Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2021-06-15 09:02:37
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dokument stracił ważność 2021-05-20 09:11:16
dokument świadczenia udzielane przez psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz świadczenia udzielane przez psychologa w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym - dokument stracił ważność 2021-05-13 14:24:56
dokument świadczenia lekarskie udzielane w Poradni Pulmonologicznej - dokument stracił ważność 2021-05-11 09:25:13
dokument świadczenia lekarskie udzielane w Poradni Ginekologiczno-Położniczej - dokument stracił ważność 2021-05-11 09:23:39
dokument świadczenia lekarskie udzielane w Oddziale Chorób Wewnętrznych poza podstawową ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2021-05-11 09:22:24
dokument świadczenia udzielane przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika analityki medycznej lub tytuł zawodowy licencjata uzyskany na kierunku analityka medyczna w Laboratorium Szpitalnym - dokument stracił ważność 2021-04-30 15:34:59
dokument świadczenia lekarskie udzielane w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w czasie podstawowej ordynacji oddziału i poza podstawową ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2021-04-27 12:23:13
dokument świadczenia udzielane przez diagnostę laboratoryjnego w Laboratorium Szpitalnym - dokument stracił ważność 2021-04-23 14:58:28
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dokument stracił ważność 2021-04-22 12:21:06
dokument świadczenia udzielane przez lekarza radiologa w Pracowni Tomografii Komputerowej - dokument stracił ważność 2021-04-15 11:56:35
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dokument stracił ważność 2021-04-13 12:44:00
dokument świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w poradni ortopedii i traumatologii, w oddziale chirurgii ogólnej oraz konsultację specjalistyczne w oddziałach szpitalnych - dokument stracił ważność 2021-03-19 09:53:21
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności na Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz w Izbie Przyjęć - dokument stracił ważność 2021-03-19 09:50:15
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w szczególności na Oddziale Chirurgii Ogólnej oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej - dokument stracił ważność 2021-03-12 15:01:38
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Poradni Chirurgii Ogólnej - dokument stracił ważność 2021-03-11 11:03:16
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności na Oddziale Neonatologicznym - dokument stracił ważność 2021-03-11 11:01:51
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności na Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2021-03-11 10:59:25
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Medycyny Pracy w zakresie medycyny pracy w szczególności profilaktycznej opieki w stosunku do uczniów i kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - dokument stracił ważność 2021-03-08 11:03:10
dokument świadczenia lekarskie w Izbie Przyjęć Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w czasie normalnej ordynacji Izby Przyjęć - dokument stracił ważność 2021-03-05 09:28:26
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Bloku Operacyjnym w gotowości, Centrum Zdrowia Psychicznego, Pracowni TK oraz technika RTG w Pracowni TK - dokument stracił ważność 2021-03-04 10:47:20
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w trybie ambulatoryjnym i wyjazdowym w Szpitalu - dokument stracił ważność 2021-03-02 11:20:19
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym - dokument stracił ważność 2021-03-01 15:55:29
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w oddziale chirurgii ogólnej - dokument stracił ważność 2021-02-23 19:54:19
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w poradni ortopedii i traumatologii 2021-02-23 19:52:43
dokument Świadczenia udzielane przez terapeutę w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu - połączone z funkcją kierownika Centrum Zdrowia Psychicznego - dokument stracił ważność 2021-02-19 14:29:19
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Poradniach Specjalistycznych Szpitala, w szczególności Poradni Gastroenterologicznej i Pracowni Endoskopii - dokument stracił ważność 2021-02-19 07:39:01
dokument Świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii w Pracowni RTG oraz Tomografii Komputerowej - dokument stracił ważność 2021-02-18 07:26:35
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w zakresie wykonywania zabiegów polipektomii endoskopowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej w czasie normalnej ordynacji oddziału - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:39:34
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w trybie ambulatoryjnym i wyjazdowym w Szpitalu - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:38:50
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w oddziale chirurgii ogólnej - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:37:53
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w poradni ortopedii i traumatologii - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:36:56
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w oddziale chirurgii ogólnej w trakcie podstawowej ordynacji oddziału oraz w poradni ortopedii i traumatologii - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:35:25
dokument Świadczenia udzielane przez położną w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym od od 1 marca 2021 r. do dnia 29 lutego 2024 r.: - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:32:33
dokument Świadczenia udzielane przez położną w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym od 1 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:31:20
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala - dokument stracił ważność 2021-02-15 12:26:44
dokument Świadczenie usług w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. udzielanych w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala w związku z prowadzonym przez Szpital programem zdrowotnym w zakresie ochrony zdrowia psychicznego (świadczenia niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia) dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2021-01-26 12:37:41
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu CANDIS modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2021-01-26 12:36:25
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2021-01-26 12:35:25
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2021-01-26 12:34:40
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu zdrowotnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2021-01-26 12:33:56
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2021-01-26 12:32:46
dokument Świadczenia udzielane przez położną w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym - dokument stracił ważność 2021-01-18 18:17:37
dokument Świadczenia lekarskie udzielane w Poradni Medycyny Pracy - dokument stracił ważność 2021-01-18 18:14:40
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w czasie podstawowej ordynacji oddziału i poza podstawową ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2021-01-05 15:18:49
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Położniczo-Ginekologicznej. - dokument stracił ważność 2020-12-19 11:57:40
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie psychiatrii w formie konsultacji specjalistycznych wykonywanych w oddziałach szpitalnych - dokument stracił ważność 2020-12-19 11:56:11
dokument Świadczea w zakresie wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych na rzecz Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. - dokument stracił ważność 2020-12-15 12:44:33
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii poza podstawową ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2020-12-09 11:15:15
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym poza podstawową ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2020-12-03 16:32:34
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w czasie podstawowej ordynacji oddziału i poza podstawową ordynacją oddziału oraz wykonywanie funkcji Lekarza kierującego Oddziałem - dokument stracił ważność 2020-12-03 16:25:02
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym - dokument stracił ważność 2020-11-22 13:47:14
dokument Kompleksowe świadczenia udzielane przez technika RTG z zakresu elektroradiologii w pracowni RTG i pracowni TK - dokument stracił ważność 2020-11-22 13:39:04
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i poza podstawową ordynacją Oddziału oraz w Poradni Ginekologiczno - Położniczej połączone z funkcją Lekarza Kierującego Oddziałem - dokument stracił ważność 2020-11-10 14:41:00
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dokument stracił ważność 2020-11-08 17:12:23
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w czasie podstawowej ordynacji oddziału i poza podstawową ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2020-11-08 17:09:22
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Gastroenterologicznej oraz Pracowni endoskopowej. - dokument stracił ważność 2020-11-08 17:05:45
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Pracowni endoskopowej Szpitala za odpłatnością pokrywaną w całości przez pacjenta - dokument stracił ważność 2020-11-08 17:03:42
dokument Ogłoszenie na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. służb pracowniczych - dokument stracił ważność 2020-11-04 17:55:36
dokument Ogłoszenie na stanowisko księgowego - dokument stracił ważność 2020-11-04 17:54:15
dokument Ogłoszenie na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2020-11-04 17:53:32
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Pediatrycznym oraz Oddziale Neonatologicznym poza podstawową ordynacją oddziałów - dokument stracił ważność 2020-11-04 16:10:32
dokument Ogłoszenie na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego - dokument stracił ważność 2020-10-21 20:26:17
dokument Ogłoszenie na stanowisko księgowego - dokument stracił ważność 2020-10-01 11:40:54
dokument Ogłoszenie na starszego referenta / specjalisty ds. służb pracowniczych - dokument stracił ważność 2020-10-01 11:38:45
dokument Kompleksowe świadczenia udzielane przez technika RTG z zakresu elektroradiologii w pracowni RTG i pracowni TK 2020-09-25 09:02:24
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Chirurgii Dziecięcej & Świadczenia szpitalne udzielane przez lekarza w Oddziale ginekologiczno-położniczym poza podstawową ordynacja Oddziału (dyżury) 2020-09-25 08:54:03
dokument Kompleksowe świadczenia ratownika medycznego w oddziałach szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć 2020-09-25 08:47:05
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach Szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć 2020-09-11 20:02:14
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym w czasie normalnej ordynacji Oddziału oraz w Poradni Ginekologiczno -Położniczej - dokument stracił ważność 2020-08-21 12:59:36
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w oddziałach Szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć 2020-08-21 12:56:04
dokument Świadczenia lekarskie w Izbie Przyjęć Szpitala w czasie normalnej ordynacji Izby Przyjęć. - dokument stracił ważność 2020-08-21 12:52:26
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w trybie ambulatoryjnym i wyjazdowym w Szpitalu - dokument stracił ważność 2020-08-21 12:43:32
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - dokument stracił ważność 2020-08-12 08:36:13
dokument Specjalisty ds. Służb Pracowniczych - dokument stracił ważność 2020-08-12 08:15:17
dokument Kompleksowe świadczenia ratownika medycznego w oddziałach szpitala, w szczególności Oddziale chorób wewnętrznych - dokument stracił ważność 2020-08-02 11:34:03
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie kardiologii wykonywane w poradni kardiologicznej - dokument stracił ważność 2020-07-27 08:21:16
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i poza podstawową ordynacją Oddziału - dokument stracił ważność 2020-07-27 08:17:25
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności na Bloku Operacyjnym - dokument stracił ważność 2020-07-27 08:10:56
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych poza podstawową ordynacją Oddziału. - dokument stracił ważność 2020-07-21 11:49:09
dokument Świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii w pracowni RTG - dokument stracił ważność 2020-07-14 14:50:40
dokument Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Radiologicznej w pracowni radiologicznej - dokument stracił ważność 2020-07-13 18:07:33
dokument Kompleksowe świadczenia ratownika medycznego w oddziałach szpitala, w szczególności Oddziale chorób wewnętrznych - dokument stracił ważność 2020-06-10 17:02:17
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w czasie podstawowej ordynacji Oddziału i poza podstawową ordynacją Oddziału - dokument stracił ważność 2020-06-05 08:09:13
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie neurologii w formie konsultacji specjalistycznych wykonywanych w oddziałach szpitalnych i medycynie pracy - dokument stracił ważność 2020-06-05 08:05:23
dokument Ogłoszenie o naborze na stanowisko Księgowego w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. - dokument stracił ważność 2020-06-01 11:36:02
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie psychiatrii w formie konsultacji specjalistycznych wykonywanych w oddziałach szpitalnych - dokument stracił ważność 2020-05-26 09:23:25
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie okulistyki w formie konsultacji specjalistycznych wykonywanych w oddziałach szpitalnych i medycynie pracy - dokument stracił ważność 2020-05-26 09:16:22
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych i histopatologicznych, a także uzupełniających immunohistochemicznych - dokument stracił ważność 2020-05-20 08:20:51
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza polegające na wykonywaniu opisu badań tomografii komputerowej w Pracowni Tomografii Komputerowej. - dokument stracił ważność 2020-05-20 08:17:47
dokument Świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii w Pracowni RTG oraz Tomografii Komputerowej - dokument stracił ważność 2020-05-20 08:15:39
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza Oddziale Dziennym Psychiatrycznym / Poradni Zdrowia Psychicznego / Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia - dokument stracił ważność 2020-05-20 08:13:49
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w trybie ambulatoryjnym i wyjazdowym w Szpitalu - dokument stracił ważność 2020-05-15 13:12:56
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym w czasie normalnej ordynacji Oddziału i poza normalną ordynacją Oddziału. - dokument stracił ważność 2020-05-15 13:05:57
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań cytologicznych i histopatologicznych, a także uzupełniających immunohistochemicznych - dokument stracił ważność 2020-05-11 11:08:22
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni ortopedii i traumatologii. - dokument stracił ważność 2020-04-27 08:23:19
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych - dokument stracił ważność 2020-03-30 20:27:18
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania specjalistycznych badań urodynamicznych - dokument stracił ważność 2020-03-13 09:46:59
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań dermatoskopowych w ramach Zachodniopomorskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry na lata 2019 - 2021 - dokument stracił ważność 2020-03-11 22:40:21
dokument Świadczenia udzielane przez technika elektroradiologii oraz pielęgniarkę w Pracowni Tomografii Komputerowej - dokument stracił ważność 2020-03-11 22:36:39
dokument Świadczenia lekarskie wykonywane w Pracowni Rentgenodiagnostyki i USG oraz pełnienie funkcji lekarza kierującego Pracownią - dokument stracił ważność 2020-03-11 22:31:42
dokument Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego lub pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w oddziałach Szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć - dokument stracił ważność 2020-03-11 08:54:19
dokument Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - odpłatne świadczenia zdrowotne z zakresu wykonywania biopsji cienkoigłowej (BAC) pod kontrolą USG z diagnostyką cytologiczną uzyskanych rozmazów - dokument stracił ważność 2020-03-11 08:34:59
dokument Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - dokument stracił ważność 2020-03-11 08:09:01
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii udzielane w oddziale chirurgii ogólnej oraz w poradni ortopedii i traumatologii. - dokument stracił ważność 2020-02-25 14:41:00
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2020-02-21 08:02:27
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia. - dokument stracił ważność 2020-02-21 07:59:08
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu zdrowotnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2020-02-21 07:55:28
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno - terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, niefinansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla mieszkańców Świnoujścia - dokument stracił ważność 2020-02-21 07:48:49
dokument Świadczenia zdrowotne w ramach programu - dokument stracił ważność 2020-02-21 07:43:29
dokument Świadczenie usług zdrowotnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2023 r. - dokument stracił ważność 2020-02-07 20:34:28
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań dermatoskopowych w ramach Zachodniopomorskiego programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów skóry na lata 2019 - 2021 - dokument stracił ważność 2020-01-27 20:06:09
dokument Technik Farmaceutyczny - dokument stracił ważność 2020-01-20 22:46:59
dokument Specjalisty ds. zamówień publicznych - dokument stracił ważność 2020-01-20 11:48:41
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych Szpitala, w szczególności w Poradni alergologicznej - dokument stracił ważność 2019-12-19 19:59:24
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym. - dokument stracił ważność 2019-12-19 19:51:34
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć - dokument stracił ważność 2019-12-19 19:44:55
dokument Świadczenia lekarskie w Izbie Przyjęć w czasie normalnej ordynacji Izby Przyjęć - dokument stracił ważność 2019-12-19 19:40:35
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu kardiologii udzielane w Poradni kardiologicznej za odpłatnością pacjenta - dokument stracił ważność 2019-12-19 19:37:01
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu urologii w Poradni urologicznej - dokument stracił ważność 2019-12-15 17:21:48
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu ortopedii i traumatologii w Poradni ortopedii i traumatologii - dokument stracił ważność 2019-12-15 17:18:01
dokument Świadczenia lekarskie udzielane w Poradni Medycyny Pracy - dokument stracił ważność 2019-12-15 17:11:37
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu kardiologii w Poradni kardiologicznej - dokument stracił ważność 2019-12-15 17:07:34
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym w czasie normalnej ordynacji Oddziału i poza normalną ordynacją Oddziału oraz w Poradni Położniczo - Ginekologicznej - dokument stracił ważność 2019-12-15 17:01:11
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym w czasie normalnej ordynacji Oddziału i poza normalną ordynacją Oddziałunej ordynacji Oddziału i poza normalną ordynacją Oddziału - dokument stracił ważność 2019-12-15 16:56:49
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie gastroenterologii i endoskopii w Poradni Gastroenterologicznej i w Pracowni Endoskopowej oraz endoskopii w Pracowni Endoskopowej za odpłatnością pokrywaną w całości przez pacjenta. - dokument stracił ważność 2019-12-02 20:20:38
dokument Kompleksowe udzielanie świadczeń przez położną w oddziałach Szpitalnych w szczególności w Oddziale położniczo ? ginekologicznym. - dokument stracił ważność 2019-11-20 09:31:49
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Neonatologicznym - dokument stracił ważność 2019-11-20 09:24:37
dokument Świadczenia lekarskie w Oddziale położniczo-ginekologicznym w czasie normalnej ordynacji oddziału oraz poza normalną ordynacja oddziału - dokument stracił ważność 2019-11-20 08:38:43
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym w czasie normalnej ordynacji oddziału i poza normalną ordynacją oddziału oraz wykonywanie funkcji lekarza kierującego oddziałem - dokument stracił ważność 2019-10-16 21:13:38
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii w Oddziale pediatrycznym i Oddziale neonatologicznym poza normalną ordynacją oddziałów. - dokument stracił ważność 2019-10-16 21:06:24
dokument Leczenie szpitalne w zakresie świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale chirurgii ogólnej - dokument stracił ważność 2019-10-16 21:02:12
dokument Świadczenia lekarskie w Izbie Przyjęć w czasie normalnej ordynacji Izby Przyjęć (zakres przyjmowanych pacjentów: choroby wewnętrzne, chirurgia (przewidziane konsultacje z lekarzami oddziałów)). - dokument stracił ważność 2019-10-16 20:56:45
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Izbie Przyjęć - dokument stracił ważność 2019-09-25 20:23:48
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych Szpitala, w szczególności w Poradni Chirurgicznej - dokument stracił ważność 2019-09-25 20:17:07
dokument Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - dokument stracił ważność 2019-09-25 20:12:30
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu dermatologii i wenerologii udzielane w Poradni Dermatologii i Wenerologii - dokument stracił ważność 2019-09-25 20:06:30
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii - dokument stracił ważność 2019-09-20 10:58:48
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2019-09-09 19:01:00
dokument Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu teleradiologii - dokument stracił ważność 2019-09-09 18:44:00
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii i neonatologii w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym w czasie normalnej ordynacji oddziału i poza normalną ordynacją oddziału oraz wykonywanie funkcji lekarza kierującego oddziałem. - dokument stracił ważność 2019-08-19 21:20:14
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2019-08-19 21:14:49
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitali Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych Szpitala - dokument stracił ważność 2019-08-16 15:29:37
dokument Świadczenia lekarskie w Izbie Przyjęć w czasie normalnej ordynacji Izby Przyjęć - dokument stracił ważność 2019-08-16 15:13:41
dokument Świadczenia lekarskie w zakresie pediatrii w Oddziale pediatrycznym i Oddziale neonatologicznym poza normalną ordynacją oddziałów - dokument stracił ważność 2019-06-24 17:57:56
dokument Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Chorób Wewnętrznych - dokument stracił ważność 2019-06-19 20:41:06
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych Szpitala, w szczególności w Poradni gastroenterologicznej i Pracowni Endoskopii (w zależności od potrzeb Szpitala). - dokument stracił ważność 2019-06-19 18:59:41
dokument Kompleksowe udzielanie świadczeń przez położną w oddziałach Szpitalnych w szczególności w Oddziale Neonatologicznym - dokument stracił ważność 2019-06-19 18:52:41
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Zdrowia Psychicznego według potrzeb ustalonych przez Szpital. - dokument stracił ważność 2019-06-19 18:42:53
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w czasie normalnej ordynacji oddziału oraz poza normalną ordynacją oddziału. - dokument stracił ważność 2019-06-08 09:59:58
dokument Kompleksowe udzielanie świadczeń przez położną w oddziałach Szpitalnych w szczególności Oddziale położniczo - ginekologicznym oraz w Poradni położniczo-ginekologicznej w Międzyzdrojach - dokument stracił ważność 2019-05-29 16:51:25
dokument Świadczenia lekarskie udzielane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - dokument stracił ważność 2019-05-17 21:56:12
dokument świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć - dokument stracił ważność 2019-05-15 11:41:24
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Wewnętrznym od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r. - dokument stracił ważność 2019-05-15 11:40:05
dokument Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., w oddziałach Szpitala, w szczególności w Oddziale Wewnętrznym okresie od 1 czerwca 2019r. do 31 maja 2020r - dokument stracił ważność 2019-05-15 11:38:34
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu dermatologii i wenerologii udzielane w Poradni Dermatologii i Wenerologii - dokument stracił ważność 2019-04-18 10:37:14
dokument świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Pulmonologicznej - dokument stracił ważność 2019-03-15 15:48:04
dokument kompleksowe świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych Szpitala - dokument stracił ważność 2019-03-15 15:46:56
dokument Kompleksowe udzielanie świadczeń przez pielęgniarkę w oddziałach szpitalnych - dokument stracił ważność 2019-03-15 15:45:39
dokument świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej - dokument stracił ważność 2019-03-15 15:44:21
dokument Udzielanie świadczeń przez pielęgniarkę na Bloku Operacyjnym w ramach dyżuru medycznego w gotowości do udzielania świadczeń, - dokument stracił ważność 2019-03-15 15:43:17
dokument Świadczenia lekarskie z zakresu kardiologii dla dzieci Poradni Kardiologicznej - dokument stracił ważność 2019-03-15 15:41:49
dokument Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 1. Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Alergologii Dziecięcej, 2. Świadczenia lekarskie z zakresu alergologii za pełną odpłatnością dokonywaną przez Pacjenta - dokument stracił ważność 2019-03-15 15:39:37
dokument Kompleksowe udzielanie świadczeń przez położną w Oddziale położniczo - ginekologicznym - dokument stracił ważność 2019-02-11 11:50:46
dokument Świadczenia udzielane przez lekarza w Poradni Urologicznej - dokument stracił ważność 2019-02-11 11:48:31
dokument Świadczenia lekarskie w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w czasie normalnej ordynacji oddziału oraz poza normalną ordynacją oddziału - dokument stracił ważność 2019-02-11 11:44:40
dokument Konkurs na świadczenie usług psychologicznych w Poradni Zdrowia Psychicznego - dokument stracił ważność 2019-01-29 23:01:42
dokument Kompleksowe wykonywanie badań z zakresu tomografii komputerowej w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. przy użyciu sprzętu Wykonawcy w siedzibie Szpitala - dokument stracił ważność 2019-01-25 14:30:20
dokument Świadczenia udzielane przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć. - dokument stracił ważność 2019-01-25 14:29:14
dokument Świadczenia usług psychologicznych w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w czasie normalnej ordynacji oddziału - dokument stracił ważność 2019-01-25 14:28:03
dokument Kompleksowe udzielanie świadczeń przez położną w Oddziale położniczo - ginekologicznym - dokument stracił ważność 2019-01-25 14:26:54
dokument Kompleksowe świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w Szpitalu Miejskim im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. w poradniach specjalistycznych Szpitala, w szczególności w poradni alergologicznej. - dokument stracił ważność 2019-01-25 14:25:48
dokument Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu pn. CANDIS modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi - dokument stracił ważność 2019-01-14 12:48:55
dokument Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu - dokument stracił ważność 2019-01-14 12:47:23
dokument Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu zdrowotnego w zakresie ochrony zdrowia psychicznego - dokument stracił ważność 2019-01-14 12:46:13
dokument Konkurs na świadczenie zdrowotne w ramach programu ponadpodstawowej terapii dla osób uzależnionych od narkotyków - dokument stracił ważność 2019-01-14 12:44:34
dokument Konkurs na świadczenia zdrowotne w ramach programu profilaktyczno ? terapeutycznego dla młodzieży zagrożonej narkomanią bądź uzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów - dokument stracił ważność 2019-01-14 12:42:38