Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Kompleksowe świadczenia udzielane przez technika RTG z zakresu elektroradiologii w pracowni RTG i pracowni TK

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
 
POPRZEDZAJĄCYM ZAWARCIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH
 
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 j.t. ze zm.)
 
SZPITAL MIEJSKI IM. JANA GARDUŁY W ŚWINOUJŚCIU SP. Z O.O.
UL. MIESZKA I 7, 72-600 ŚWINOUJŚCIE
zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursach ofert poprzedzającym zawarcie umów
o świadczenie usług zdrowotnych w następujących zakresach i na wskazane niżej okresy:
 
  1.  

Rodzaj i zakres świadczeń: kompleksowe świadczenia udzielane przez technika RTG z zakresu elektroradiologii w pracowni RTG i pracowni TK

Okres, na który zostanie zawarta umowa: 01.10.2020 r. - 30.09.2023 r.

 

W zakresie świadczeń wymienionych powyżej oferty mogą składać podmioty lecznicze spełniające warunki określone w ustawie o działalności leczniczej oraz technicy RTG, legitymujący się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie, o którym mowa wyżej

 

Oferty powinny być zgodne ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych i sporządzone na formularzu ofertowym. Materiały te można pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej bip.szpital-swinoujscie.pl lub w sekretariacie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. (pok.2.010, II p.).

Oferty należy składać po rygorem odrzucenia w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach i oznaczonych zgodnie ze wzorem w załączniku nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych, określonych przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Informacje dotyczące postępowania konkursowego można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 32 67 345 lub adresem e-mail: sekretariat@szpital-swinoujscie.pl.

 

Termin składania ofert: do dnia 29.09.2020 r. do godz. 12:00, w sekretariacie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. ul. Mieszka I 7 w Świnoujściu.

Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. najpóźniej w dniu i godzinie wyznaczonych jako termin składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2020 r. do godz. 12:45 w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. bip.szpital-swinoujscie.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 7 w terminie do dnia 30.09.2020 r.

Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert bez podania przyczyny.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zasad przeprowadzania postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze zgodnie z art. 153 i 154 ust.1 i 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej.

 

Prezes Zarządu
Oryginał podpisu w dokumentacji
Dorota Konkolewska

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Rozstrzygnięcie konkursu technik rtg.pdf (PDF, 260.47Kb) 2020-10-01 12:33:08 289 razy
2 Ogłoszenie konkursu.pdf (PDF, 172.00Kb) 2020-09-25 09:02:24 267 razy
3 Szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf (PDF, 208.55Kb) 2020-09-25 09:02:24 397 razy
4 Formularz ofertowy.doc (DOC, 81.50Kb) 2020-09-25 09:02:24 273 razy
5 Formularz ofertowy.pdf (PDF, 206.15Kb) 2020-09-25 09:02:24 291 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kotwicki 25-09-2020 09:02:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dorota Konkolewska 24-09-2020
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kotwicki 01-10-2020 12:33:08