Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego

Organ kontroli:
ZACHODNIOPOMORSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin

Data podjęcia kontroli: 16.03.2016
Data zakończenia kontroli: 16.03.2016

Decyzja  / Wystąpienie / Protokół:
Protokół kontroli nr NHŻ.9020.1.18.2016 z dnia 16.03.2016r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2015.1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U.2016.23).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584, z późn. zm. ) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z poźn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli - nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół kontroli NHZ.9020.1.18.2016.pdf (PDF, 1.68Mb) 2016-10-11 14:19:17 400 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kotwicki 11-10-2016 14:19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Tomasz Kotwicki 16-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kotwicki 11-10-2016 14:19:17